Energiedelen: de bondgenoot van het elektriciteitsnet ?

13 november 2023

Door de opkomst van gedecentraliseerde energieproductie is het traditionele evenwicht in de energieproductie verstoord geraakt. Naast de grote historische energieleveranciers hebben er kleine lokale producenten hun intrede gedaan.

In 2022 bedroeg de fotovoltaïsche productie in België 7592 GWh, wat een stijging van meer dan 250% in 10 jaar is. (Fotovoltaïsche productie in 2012: 2154 GWh – Bron: Energie Commune). Fotovoltaïsche energie vertegenwoordigt momenteel 8% van het totale elektriciteitsverbruik in België, waarvan 26% afkomstig is van hernieuwbare bronnen.

 Door deze toegenomen decentraliseerde productie, samen met de voortdurende elektrificatie van toepassingen(zoals elektrische voertuigen, warmtepompen, enz.) komt het elektriciteitsnet onder druk te staan. Het net was oorspronkelijk namelijk niet ontworpen om deze nieuwe stroom van hernieuwbare elektriciteit en de bijbehorende vraag te absorberen.

 

Een verzadigd netwerk

Het is dus absoluut noodzakelijk om het netwerk te versterken om een eerlijke overgang te garanderen en de opgewekte energie te ontvangen. Dit kost echter tijd en vereist aanzienlijke investeringen. Elia heeft onlangs haar plan voor de transformatie van het transportnetwerk herzien, met als doel de infrastructuur te optimaliseren en extra hernieuwbare elektrische capaciteit te integreren.

 

Energiedeling als oplossing?

Om deze uitdagingen aan te gaan, is een van de oplossingen de implementatie van digitale communicatiemiddelen en energiedelingsmechanismen. In een dergelijk systeem moet de dimensionering van de productie zorgvuldig worden overwogen en in verband worden gebracht met het verbruik om verzadiging van het netwerk te voorkomen en zo de energieproductie en het energieverbruik te optimaliseren. Hoe meer het systeem wordt geoptimaliseerd, hoe minder het nodig wordt om het netwerk te versterken.

In een onderzoek uitgevoerd door BRUGEL naar de kosten-baten- van energiedeling en energiegemeenschappen wordt het belang van deze aanpak benadrukt. De kostenbatenverhouding van energiedeling is positief voor de distributienetbeheerder, wat uiteindelijk de verbruikers ten goede komt. Het lijkt echter essentieel om voor energiedeling tot een penetratiegraad van ongeveer 20% te komen, zodat de voordelen volledig tot uiting kunnen komen.

Energiedelen zorgt niet alleen dat het netwerk minder snel verzadigd raakt, maar heeft ook een positieve invloed op de kosten voor alle klanten. Het draagt ook bij aan het behalen van nationale klimaatdoelstellingen door decarbonisatie te bevorderen.

 

Een groenere energietoekomst

De energietransitie en de integratie van fotovoltaïsche energie in het elektriciteitsnet vormen aanzienlijke uitdagingen. Met verstandige investeringen en innovatieve oplossingen zoals slimme netwerken en energiedeling kunnen we deze uitdagingen echter overwinnen om aan een duurzamere en veerkrachtigere energietoekomst te bouwen.

Wilt u meer weten over energiedeling en energiegemeenschappen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

Vous aimerez aussi…

Flexibiliteit, de sleutel tot een slimmer en zuiniger energieverbruik
Flexibiliteit, de sleutel tot een slimmer en zuiniger energieverbruik

Flexibiliteit in elektriciteitsverbruik optimaliseert productie en verlaagt de kosten voor de consument, zoals blijkt uit de ‘The Power of Flex’ studie van Elia Group. Deze benadering belooft een efficiënter en duurzamer elektriciteitsnetwerk, waarbij verbruikers meer controle hebben over hun energieverbruik en -kosten.

read more