Wettelijke vermeldingen

Wie zijn wij?‎

RaySun

Ontwikkeling en financiering van projecten voor het delen van groene energie
in de Benelux en Frankrijk.

 

Missie

RaYSun ondersteunt particulieren, verenigingen, handels- en landbouwvennootschappen en overheidsinstanties bij hun projecten voor het installeren van zonnepanelen met als doel de overschotten met andere lokale actoren te delen.

 

Contact

RaySun

Vanderkinderestraat 48/1, 1180 Brussel

 

+32 484 07 28 29

eric.rw@raysun.solar

BE 0794.203.336

 

RaySun verbindt zich ertoe om de geldende wetgeving in België en Europa na te leven en stelt alles in het werk om elk ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Daartoe gebruiken wij passende procedures en systemen om ervoor te zorgen dat enkel gemachtigde personen toegang krijgen tot uw gegevens. Daarnaast herinneren we u eraan dat deze personen in het kader van hun functie aan een geheimhoudingsplicht gebonden zijn.