Wat dacht u ervan om lokale energieproducent te worden ?

13 november 2023

Als producent van hernieuwbare energie kunt u uw overtollige energie delen binnen uw gebouw en daarbuiten. Idealiter wordt hernieuwbare energie die met fotovoltaïsche panelen wordt opgewekt, direct door de producent zelf verbruikt. Het is echter niet altijd mogelijk om deze opgewekte energie direct te verbruiken. Het overschot aan ongebruikte energie werd traditioneel in het net geïnjecteerd, waar conventionele energieleveranciers het overschot tegen lage prijzen overkochten van de producenten om het aan andere verbruikers door te verkopen. Hier komt het systeem van energiedelen in beeld.

 

Regelgeving

Dankzij nieuwe Europese regelgeving uit 2018 en 2019 is het voortaan mogelijk om deze overtollige elektriciteit te delen, ten gunste van uw buren, winkeliers, uw bedrijf, uw familie en zelfs een hele buurt. Hoe dichter u deze deelt bij uw locatie, hoe deugdzamer en winstgevender het systeem wordt.

 

Soorten Energieleningen

 Er zijn drie belangrijke vormen van energiedeling :

vormen van energie delen

1. Peer-to-Peer uitwisseling

Twee personen kunnen elektriciteit uit hernieuwbare bronnen met elkaar uitwisselen. Ze moeten een overeenkomst sluiten waarin de voorwaarden van deze uitwisseling worden gespecificeerd. Zolang er bij de aankoop via peer-to-peer uitwisseling slechts één andere deelnemer betrokken is, is degene die elektriciteit overkoopt van een andere deelnemer in het kader van een peer-to-peer uitwisseling niet onderworpen aan de verplichtingen van een energieleverancier.

 

2. Delen binnen hetzelfde gebouw

Dit betreft het delen tussen bewoners in hetzelfde gebouw en is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • Het delen is beperkt tot elektriciteit uit hernieuwbare bronnen;
 • De productie-installatie bevindt zich binnen of op het gebouw waarin de gezamenlijk optredende deelnemers zich bevinden;
 • Elke betrokken deelnemer behoudt een leveringsovereenkomst bij een vergunninghouder voor levering. 

Deelnemers moeten een overeenkomst ondertekenen met de beheerder van het energiedelen om hun respectieve rechten en plichten en de voorwaarden van het delen te definiëren.

 

3. Delen binnen een energiegemeenschap

Een energiegemeenschap ontstaat wanneer er ten minste één producent en meerdere leden zijn die de opgewekte energie zullen delen. Energiegemeenschappen streven er voornamelijk naar om milieugerelateerde, sociale of economische voordelen te genereren voor hun leden en de gebieden waarin ze actief zijn, vooraleer ze winst nastreven. 

Er zijn drie verschillende soorten energiegemeenschappen, waarbij de belangrijkste verschillen betrekking hebben op de deelnemers, het type gedeelde energie (hernieuwbaar of niet-hernieuwbaar) en de eigendom van de installatie.

 • Energiegemeenschap van burgers: Het bijzondere aan deze gemeenschap is dat elke persoon – zowel een natuurlijke als een rechtspersoon (waaronder grote bedrijven) – lid kan worden. Dit type gemeenschap kan ook niet-hernieuwbare bronnen van elektriciteit omvatten, zoals elektriciteitsproductie uit warmtekrachtkoppeling op aardgas. Om een activiteit uit te oefenen op het gebied van energiedeling, moet een energiegemeenschap van burgers als rechtspersoon de eigenaar zijn van de productie-installatie.
 • Hernieuwbare energiegemeenschap: Zoals de naam al aangeeft, moet een hernieuwbare energiegemeenschap noodzakelijkerwijs hernieuwbare energiebronnen gebruiken (fossiele brandstoffen zijn uitgesloten). Wat betreft de deelnemers:
 1. Grote bedrijven zijn uitgesloten;
 2. KMO’s zijn toegestaan, maar hun deelname (aan één of meerdere energiegemeenschappen) mag niet hun belangrijkste commerciële of professionele activiteit zijn;
 3. Natuurlijke personen en lokale overheden kunnen ook lid zijn van een hernieuwbare energiegemeenschap.

In geval van elektriciteitsdelen moet de hernieuwbare energiegemeenschap noodzakelijkerwijs eigenaar zijn van de productie-installatie.

 • Lokale energiegemeenschap: De lokale energiegemeenschap is een Brussels initiatief dat niet voortkomt uit Europese richtlijnen en dat er met name op gericht is om de financieringsmogelijkheden van een productie-installatie te verruimen, door bijvoorbeeld gebruik te maken van een externe investeerder.
  In tegenstelling tot de energiegemeenschap van burgers en de hernieuwbare energiegemeenschap kan de lokale energiegemeenschap eigenaar zijn van de productie-installatie, maar het is ook mogelijk dat een of meer van de leden zelf eigenaar zijn of gebruiksrechten hebben over de productie-installatie. De activiteiten van de lokale energiegemeenschap zijn beperkt tot hernieuwbare energiebronnen. Wat betreft de deelname aan een lokale energiegemeenschap gelden dezelfde voorwaarden als voor een hernieuwbare energiegemeenschap.

 

Elke regio heeft specifieke regelgeving en vereisten. Aarzel niet om contact met ons op te nemen om dit te bespreken.

 

Verschillen tussen delen binnen hetzelfde gebouw en delen binnen een energiegemeenschap. 

De belangrijkste verschillen zijn:

 • Voor delen binnen hetzelfde gebouw is een eenvoudige overeenkomst voldoende, terwijl voor een energiegemeenschap een rechtspersoon vereist is (waarbij het mogelijk is om een bestaande juridische entiteit te gebruiken, eventueel met aanpassing van de statuten om haar maatschappelijk doel en activiteiten in overeenstemming te brengen met de noodzakelijke doelstellingen van een energiegemeenschap, of door een nieuwe rechtspersoon op te richten);

 

 • Wat betreft de reikwijdte van de activiteit op het gebied van energiedelen tussen actieve klanten die gezamenlijk optreden, is het delen van elektriciteit beperkt tot één enkel gebouw, terwijl bij een energiegemeenschap het delen zich over een groter gebied kan uitstrekken;

 

 • De verkoopprijs van energie wordt bepaald in een overeenkomst tussen de deelnemers.
  Let op: er zijn nog steeds kosten voor netwerkdistributie en btw van toepassing, behalve de btw voor eigen verbruik. Hoe dichter de deelnemers bij elkaar zijn, hoe lager de kosten voor het gebruik van het netwerk. Zo wordt u aangemoedigd om zoveel mogelijk lokaal te delen.

Als u geïnteresseerd bent in energiegemeenschappen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

 

Vous aimerez aussi…

Flexibiliteit, de sleutel tot een slimmer en zuiniger energieverbruik
Flexibiliteit, de sleutel tot een slimmer en zuiniger energieverbruik

Flexibiliteit in elektriciteitsverbruik optimaliseert productie en verlaagt de kosten voor de consument, zoals blijkt uit de ‘The Power of Flex’ studie van Elia Group. Deze benadering belooft een efficiënter en duurzamer elektriciteitsnetwerk, waarbij verbruikers meer controle hebben over hun energieverbruik en -kosten.

read more